Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

REE CORPORATION

Công ty niêm yết hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chính: dịch vụ cơ điện công trình (M&E); lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech; phát triển, quản lý bất động sản, văn phòng cho thuê; và phát triển hạ tầng điện & nước.  

 • hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylm5pcZhwsbA.
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at REE CORPORATION

 • The transition to the next generation 2020
 • Celebrate Vietnam Women's Day 2020
 • Company Trip 2020
 • Sport activities
 • Christmas Party 2020
 • Opening Xuan Hoa Elementary School for students at Soc Trang Province
 • Year End Party 2020
 • Honoring Outstanding Employees in 2020
 • Annual Empowerment Meeting 2020
 • One of our precious awards
 • Happy Women's Day 8/3/2021
 • Training Workshop
 • Management workshop 2021
 • A Birthday Celebration at REE
 • The transition to the next generation 2020

  The transition to the next generation 2020

 • Celebrate Vietnam Women's Day 2020

  Celebrate Vietnam Women's Day 2020

 • Company Trip 2020

  Company Trip 2020

 • Sport activities

  Sport activities

 • Christmas Party 2020

  Christmas Party 2020

 • Opening Xuan Hoa Elementary School for students at Soc Trang Province

  Opening Xuan Hoa Elementary School for students at Soc Trang Province

 • Year End Party 2020

  Year End Party 2020

 • Honoring Outstanding Employees in 2020

  Honoring Outstanding Employees in 2020

 • Annual Empowerment Meeting 2020

  Annual Empowerment Meeting 2020

 • One of our precious awards

  One of our precious awards

 • Happy Women's Day 8/3/2021

  Happy Women's Day 8/3/2021

 • Training Workshop

  Training Workshop

 • Management workshop 2021

  Management workshop 2021

 • A Birthday Celebration at REE

  A Birthday Celebration at REE

REE CORPORATION 's Activities

 • IFC hỗ trợ tài chính cho các dự án điện gió của REE CORPORATION

  IFC hỗ trợ tài chính cho các dự án điện gió của REE CORPORATION

  Trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch sản xuất điện theo hướng phát thải lượng carbon thấp để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng... View more
   hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtol3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdbmahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccW1jk5uUnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • REE CORPORATION ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vietcombank

  REE CORPORATION ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Vietcombank

  Ngày 17-9, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE... View more
   hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJtolHTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdbmOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccW1jk5uUnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5pjl2uUlpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...